Een huis erven, waar moet u rekening mee houden?

Door op 17 Januari 2020

U heeft recht op een erfenis met daarin een huis. Los van de emotionele kant krijgt u dan ook te maken met de zakelijke afwikkeling ervan. Zo zijn er verschillende situaties met verschillende regels voor erfrecht en erfbelasting. Onze makelaar Shaheena Hasanradja vertelt over het erven van een huis in de dagelijkse praktijk. 

Rationele keuzes

Shaheena: “Het komt wel eens voor dat ik te maken krijg met een situatie waarover mijn cliënt van tevoren liever niet teveel wil nadenken. Er wordt een huis geërfd na het overlijden van een dierbare. De emotionele verwerking van het verlies, in combinatie met de vaak rationele keuzes die gemaakt moeten worden, staan haaks op elkaar. Het is daarom goed om ervan bewust te zijn wat de mogelijkheden zijn als u in deze situatie terecht komt.”

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

“Op het moment dat diegene die erft getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, zijn de regels omtrent het erfrecht eenvoudig. Komt uw eigen partner te overlijden, dan bent u als partner erfgenaam en kunt u het huis op uw naam laten zetten. De notaris schrijft in zo'n situatie het huis op uw naam middels een verklaring van erfrecht. Hierna is de woning van u en kunt u het op uw voorwaarden verkopen.”

Samenlevingscontract met verblijvingsbeding

“Is er geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, en is er ook in het testament niets opgenomen, dan gaat het huis naar erfgenamen zoals kinderen of familieleden. Er geldt een uitzondering op deze regel. Wanneer er sprake is van een samenlevingsovereenkomst met verblijvingsbeding én de woning op naam van jullie allebei staat, dan kunt u alsnog een verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster.”

Meer erfgenamen 

“Wilt u een huis verkopen waarvan u niet de enige erfgenaam bent, bijvoorbeeld bij het overlijden van een ouder, dan kunt u de andere erfgenamen uitkopen middels een akte van verdeling. De woning wordt dan getaxeerd om te kunnen bepalen wat de waarde is waarvoor u de andere partij moet uitkopen. Indien u niet beschikt over het geld om anderen uit te kopen, kunt u een lening hiervoor afsluiten. Een eenvoudiger manier is om de woning gezamenlijk te verkopen en de opbrengst te delen.”

Huis erven en erfbelasting

“Op het moment dat u een huis erft, krijgt u te maken met erfbelasting. De hoogte is afhankelijk van de WOZ-waarde zoals vastgesteld op 1 januari in het voorgaande jaar. Deze erfbelasting geldt voor huizen met een WOZ-waarde hoger dan 650.913 euro. Tot dat bedrag geldt een vrijstelling van erfbelasting. Erft u een woning met een WOZ-waarde hoger dan het vastgestelde bedrag, dan betaalt u over het resterende bedrag een percentage van 10 procent (tot 124.727 euro) of 20 procent (vanaf 124.727 euro).”

Geërfd huis verkopen

“Stel dat u de woning die u heeft geërfd wilt verkopen. Schakel dan een verkoopmakelaar in. Een ervaren makelaar uit de omgeving van de woning kan u helpen met advies op het gebied van erfrechtkwesties of in het geval van meerdere erfgenamen. Dan weet u zeker dat u de juiste wegen bewandelt.”

Maak een afspraak

Heeft u een huis geërfd of wilt u meer weten over uw situatie bij het erven van een huis?  Maak een afspraak. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden. Bel ons kantoor 070-3016060 of neem online contact met ons op.

Naar boven