Invoering zelfbewoningsplicht

Door op 10 December 2021

Een ‘zegen’ voor particuliere kopers, een vloek voor huurders

Steeds meer gemeenten omarmen het idee om beleggers te weren bij het verdelen van schaarse woningen. Door een zogeheten zelfbewoningsplicht op te leggen wordt het voor beleggers minder aantrekkelijk om woningen als investering te kopen: opknappen en doorverkopen of verhuren wordt dan praktisch onmogelijk. Woningen worden uitsluitend verkocht aan particulieren om er zelf te wonen. Op zich een nobel streven.

Momenteel hebben zo’n 130 gemeenten deze plicht al ingevoerd voor nieuwbouw. Meerdere gemeenten hebben aangegeven te volgen en zullen deze richtlijn bovendien ook gaan invoeren voor bestaande bouw. Dat laatste is overigens al het geval in Utrecht en Amsterdam, waarbij de maatregel begin 2022 van kracht wordt. De regio Haaglanden zal naar verwachting snel volgen.

Overdrachtsbelasting

Zet de zelfbewoningsplicht zoden aan de dijk? Immers de verhoging van overdrachtsbelasting van 2% naar 8% procent voor beleggers begin dit jaar remden beleggers ook niet af in de aanschaf van vastgoed. Sterker nog, de praktijk wijst uit dat de belastingverhoging juist wordt afgewenteld op huurders die nu nog hogere huurprijzen moeten betalen…!

Door de zelfbewoningsplicht zullen onmiskenbaar meer woningen beschikbaar komen voor particulieren. Deze hoeven immers niet meer met beleggers te concurreren. Voor hen lijkt deze maatregel ‘for the time being ‘ een ‘voorzichtige’ zegen. De echte zegen komt pas wanneer de woningvoorraad fors wordt uitgebreid met nieuwbouw. Met een behoefte aan één miljoen huizen in de komende tien jaar is er nog flink wat werk aan de winkel.

Vrije sector

Echter, in de huursector heerst ook grote schaarste. Door de hoge verkoopprijzen en door de lange wachttijden in de sociale huursector (7 jaar of langer is in veel gemeenten geen uitzondering!) worden woningzoekenden gedwongen uit te wijken naar de vrije sector, met huren vanaf € 754,00 per maand. In deze sector zijn juist de beleggers actief. Bij een teruglopend aanbod van huurwoningen zullen naar verwachting de huurprijzen van beschikbare huurwoningen in die vrije sector fors gaan stijgen. Met andere woorden: uiteindelijk worden de huurders in deze sector de dupe van de invoering van zelfbewoningsplicht.

Puntensysteem

Kan de pijn worden verzacht? Wellicht kan de verwachte huurprijsstijging worden geremd door invoering van het puntensysteem, zoals dat in de sociale huursector ook gebruikelijk is. Huurprijzen kunnen dan worden getoetst aan de hand van dit systeem en te hoge huren kunnen op last van de Huurcommissie worden verlaagd. Op deze wijze kunnen huurders beschermd worden tegen woekerhuren die op de loer liggen. Bij het uitblijven van de invoeringsplicht van een puntensysteem lijkt de zelfbewoningsplicht voor huurders vooralsnog een vloek te worden.

Dus heren en dames politici, regeren is vooruitzicht. Toon daadkracht!!

Lees ook:
Een aankoopmakelaar vergroot uw kans op een huis
Verhuur uw huis zorgeloos in 6 stappen
Een huis kopen: nieuwbouw of bestaande bouw?
Alle blogs van onze makelaars

Maak een afspraak

Wilt u een huis kopen of uw woning verkopen in Leidschendam, Voorburg, Ypenburg of Leidschenveen? Maak een afspraak. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze makelaarsdiensten. Bel 070-3016060 of e-mail naar adviseurs@remax.nl dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Naar boven